PU
         聚氨酯合成革属于聚氨脂弹性体的一类,具有光泽柔和、自然,手感柔软,真皮感强的外观, 加上抗磨损、耐挠曲、抗老化、耐寒性好等优异性能,同时透气、可洗涤、加工方便、价格低廉等优异, 是天然皮革最理想的替代品,广泛用于服装、制鞋、箱包、家具等作业。

         颜料在PU合成革的应用上,注重耐溶剂性、耐迁移性、耐光性及良好的分散性,科隆PU颜料针对 PU合成革客户的需求,提供鲜艳且稳定的产品。
          
         : 不透明 : 透明 : 标准 : MSDS : TDS
         项目 C.I. NO. 科隆品名 对抗品 色光透明度特点 下载
         1 PY-13 YELLOW 1204 YELLOW GR   需注意迁移性
         2 PY-17 YELLOW 1205 YELLOW GG  需注意迁移性
         3 PY-55 YELLOW 1206 YELLOW 206  需注意迁移性
         4 PY-81 YELLOW 1104 YELLOW H10G   
         5 PY-83 YELLOW 1801 YELLOW HR   
         6 PY-83 YELLOW 1830 YELLOW HR-02  浓度高、热稳定性佳
         7 PY-83 YELLOW 1803   透明度高
         8 PY-110 YELLOW 1677 YELLOW 3RLT   
         9 PY-138 YELLOW 1695 YELLOW K0961   
         10 PY-139 YELLOW 1696 YELLOW K1841  无卤素
         11 PY-151 YELLOW 1618 YELLOW H4G  无卤素
         12 PY-180 YELLOW 1647 YELLOW HG  无卤素
         13 PY-181 YELLOW 1648 YELLOW H3R  无卤素
         14 PO-38 ORANGE 2595C ORANGE HFG  色彩鲜艳、耐迁移
         15 PO-64 ORANGE 2521 ORANGE GP   
         16 PR-48:1 RED 3405 RED 405   
         17 PR-48:1 RED 3425    
         18 PR-48:1 RED 3481S   浓度高
         19 PR-48:2 RED 3426 RED 2BP  浓度高
         20 PR-48:2 RED 3486R   浓度高、耐迁移
         21 PR-48:3 RED 3403 RED 403   
         22 PR-48:3 RED 3483 RED 2BSP  浓度高、热稳定性佳
         23 PR-53:1 RED 3329 RED LC   浓度高、热稳定性佳
         24 PR-122 RED 3689 PINK E   
         25 PR-176 RED 3633 CARMINE HF3C  无卤素
         26 PR-177 RED 3534 RED A3B   无卤素
         27 PR-185 RED 3642 CARMINE HF4C   无卤素
         28 PR-208 RED 3765 RED HF2B  无卤素
         29 PR-254 RED 3711 RED 2030   
         30 PV-19 VIOLET 4576R RED E5B   无卤素
         31 PV-23 VIOLET 4023B VIOLET RL-S   
         32 PB-15:1 BLUE 5351    
         33 PB-15:2 BLUE 5280    
         34 PB-15:3 BLUE 5853   无卤素
         35 PB-60 BLUE 5527 BLUE A3R  无卤素
         36 PG-7 GREEN 6700    
         37 PBr-25 BROWN 7582 BROWN HFR    
         旺旺彩票 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>